www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย

1 วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม เราต้องจับประเด็นความเป็นมาและพัฒนาการทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนโบราณของไทยให้ได้ว่า เริ่มตั้งแต่สมัยใด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ที่สำคัญต้องจำให้ได้ ได้แก่

1 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นหมอประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสาร และได้ถวายตัวรักษาอาการประชวรของพระพุทธเจ้า

2 ได้ค้นพบหลักศิลา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีการสร้างอโรคยาศาลา

3 สมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ บนเขาหลวงหรือเขาสรรพยา

4 สมัยพระนารายณ์ มีระบบการจัดยาที่ชัดเจน มีการรวบรวมตำรับยาเป็นครั้งแรกชื่อ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ การแพทย์แผนโบราณรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวด และเริ่มมีการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามามีบบาท

5 รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดโพธิ์(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ได้รวบรวมและจารึกตำรับยา ฤาษีดัดตน ตำราการนวดไว้ตามศาลาราย

6 รัชกาลที่ 2 ทรงให้รวบรวมและจดตำราหลวงสำหรับโรงพระโอสถ และตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวาย เมื่อปี พ.ศ. 2359

7 รัชกาลที่ 3 สร้างโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรก ชื่อ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ มีหมอบรัดเลย์ เข้ามาปลูกฝีไข้ทรพิษ

8 รัชกาลที่ 5 ตั้งศิริราชพยาบาล มีการสอนแพทย์แผนไทยและตะวันตกร่วมกัน มีการพิมพ์ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ โดยพระยาพิษณุประสาทเวช

9 รัชกาลที่ 6 มีพระราชบัญญัติการแพทย์ เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ มีผลให้หมอแผนโบราณเลิกการรักษาและเผาตำราทิ้งเป็นอันมาก

10 รัชกาลที่ 7 มีการแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

11 รัชกาลที่ 9 ตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) สอนแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์

 

2 จรรยาเภสัช 5 ข้อ มีความสำคัญมาก ออกสอบทุกปี เป็นคุณธรรมประจำตัวของเภสัช(แผนไทย)

จรรยาเภสัชประกอบด้วยข้อพึงประพฤติของแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรม มี 5 ข้อ ได้แก่

1 ต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ศึกษาวิชาการแพทย์เพิ่มเติม
2 ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ 
3 ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต
4 ต้องละอายต่อบาป
5 ต้องปรึกษาผู้ชำนาญเมื่อมีความสงสัย

ประมวลเป็นหลักท่องจำง่ายๆ ว่า ศึกษา หาเหตุ ซื่อสัตย์ ละอาย ปรึกษา

 

3 หลักเภสัช 4 ข้อ ต้องรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ท่องจำได้ขึ้นใจ ถ้าผู้ที่เป็นเภสัชไม่รู้หลักข้อนี้อย่างแจ่มแจ้ง ก็ย่อมเป็นเภสัชที่ดีไม่ได้ 

หลักเภสัช 4 คนที่จะเป็นเภสัชแผนไทยได้นั้น ต้องเรียนรู้ให้รู้จักและชำนาญใน 4 หัวข้อเรื่องสำคัญ ได้แก่

1 เภสัชวัตถุ คือสิ่งที่สามารถนำมาใช้ทำยา แบ่งเป็น 3 ชนิด มี พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ
2 สรรพคุณเภสัช รู้จักสรรพคุณของตัวยา โดยจำแนกจากรสของยา แบ่งเป็นยารสประธาน รสของยาแบ่งเป็น 4 , 6, 8 และ 9 รส
3 คณาเภสัช รู้จักการจักหมวดหมู่ยา เป็น จุลพิกัด พิกัด และมหาพิกัด
4 เภสัชกรรม รู้จักการปรุงยา แบ่งแยกย่อยออกเป็น วิธีปรุงยา การใช้ยาอันตราย และยาสามัญประจำบ้าน

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com