www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 5

ข้อ 81.    ชาวบ้านรู้จักใช้ลูกมะเกลือถ่ายพยาธิมานานแล้ว ได้ผลดี สำหรับพยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย จำนวนและขนาดเท่าอายุคนไข้ 1 ปีต่อ 1 ผล และจำกัดไว้ไม่เกินกี่ผลต่ออายุ 40 ปี
                1.   25 ผล
                2.   30 ผล
                3.   35 ผล
                4.   40 ผล
ข้อ 82.    ใช้ดีทำยา สรรพคุณแก้ตาต้อ หางตาแห้ง แก้โรคในปากเป็นเม็ด ตัวร้อนนอนสะดุ้ง
                1.   ปลาช่อน
                2.   ปลาหมอ
                3.   ปลากระเบน
                4.   ปลานิล
ข้อ 83.    ต้นกาหลงใช้ทำยาแก้ปวดศีรษะ ลดความดันเลือดสูง มักใช้ส่วน
                1.   ราก
                2.   ใบ
                3.   ดอก
                4.   ฝัก
ข้อ 84.    ตัวยาชนิดหนึ่งได้จากแผลของค่างที่เป็นปรวดแข็ง มีสรรพคุณดับพิษกาฬ ดับพิษทั้งปวง ตัวยาชนิดนี้คือ
                1.   คุลิก่า
                2.   โคโรค
                3.   ชะมดเชียง
                4.   อำพันทอง
ข้อ 85.    ธาตุใดผสมกับน้ำมัน มีสรรพคุณรักษาบาดแผล และแก้พิษอักเสบได้
                1.   ตะกั่วนม
                2.   ดินถนำถ้ำ
                3.   ดินถนำส้วม
                4.   สารหนู

 

ข้อ 86.     ใบมะนาว ใช้ทำยาในพิกัดกี่ใบ(กัดฟอกเสมหะและระดู)
                1.   9 ใบ
                2.   50 ใบ
                3.   60 ใบ
                4.   108 ใบ
ข้อ 87.    พระยาฉัตรทัน อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไร?
                1.   ทิ้งถ่อน
                2.   เทพธาโร
                3.   จำปาขอม
                4.   ตะโกนา
ข้อ 88.    พืชวัตถุที่ใช้ส่วนทั้ง 5 คือ
                1.   หัว ราก ใบ ดอก ฝัก
                2.   ราก ต้น ใบ แก่น ฝัก
                3.   ต้น ดอก ใบ ลูกหรือฝัก ราก
                4.   ราก ใบ ดอก ลูก ฝัก
ข้อ 89.    รงทอง ได้มาจากอะไร และมีสรรพคุณทางใด
                1.   ได้มาจากธาตุวัตถุ มีสรรพคุณถ่ายน้ำเหลือง ถ่ายกระษัย
                2.   ได้มาจากสัตว์วัตถุ มีสรรคุณแก้โรคตา โรคเสมหะ
                3.   ได้มาจากยางต้นรงทอง มีสรรพคุณแก้ลมอันมีพิษทั้งปวง
                4.   ได้มาจากพืชวัตถุ มีสรรพคุณแก้ลมอันมีพิษทั้งปวง
ข้อ 90.    รากตองแตกหรือรากทนดี มีสรรพคุณอย่างไร
                1.   ขับพยาธิตัวตืด ขับพยาธิไส้เดือน
                2.   ระบายพิษไข้ แก้หืด ไอ แก้พิษฝี
                3.   ดับพิษตับ ปอด แก้หัวใจพิการ
                4.   ระบายอ่อนๆ ถ่ายลม ถ่ายเสมหะ

 

ข้อ 91.    รากมะพร้าว มีสรรพคุณดังนี้
                1.   แก้พิษตามซาง
                2.   แก้ไข้ท้องเสีย
                3.   แก้อ่อนเพลีย
                4.   แก้ผิดสำแดง
ข้อ 92.    ลักษณะของ ชลูดขาว เป็นไม้ชนิดใด
                1.   เป็นพุ่มไม้ชนิดกลาง
                2.   เป็นไม้เถา
                3.   เป็นไม้ชนิดล้มลุก
                4.   เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ข้อ 93.    สมุนไพรตัวใดที่หมอไทยใช้บำรุงโลหิต
                1.   สิงหโมรา
                2.   ผักเป็ดแดง
                3.   หญ้าฝรั่น
                4.   รากสามสิบ
ข้อ 94.    สีผสมอาหารจากธรรมชาติ คือข้อใด
                1.   สีเสียดเทศ สีเสียดไทย
                2.   ชะเอมเทศ ชะเอมไทย
                3.   ฝาง ดอกคำฝอย
                4.   ดอกอัญชัญ ช้าพลู ใบเตย
ข้อ 95.    หญ้าฝรั่น ใช้ส่วนใดทำยา
                1.   ใบ
                2.   ต้น
                3.   เกสร
                4.   ราก
ข้อ 96.    หนามคาใบ เป็นชื่อของต้นอะไร
                1.   หนามหัน
                2.   ช้างงาเดียว
                3.   ระกำ
                4.   หนามเล็บเหยี่ยว
ข้อ 97.    หมอจะใช้ส่วนใดของโกฐน้ำเต้า ขับลมในลำไส้ ขับปัสสาวะ และอุจจาระให้เดินสะดวก
                1.   ใช้ใบ
                2.   ใช้ราก
                3.   ใช้แก่น
                4.   ใช้ผล

ข้อ 98.    "กฎหมายพนักงานพระโอสถถวาย"ได้ตราขึ้นในสมัยใด
                1.   รัชกาลที่ 1
                2.   รัชกาลที่ 2
                3.   รัชกาลที่ 3
                4.   รัชกาลที่ 4
ข้อ 99.    เมื่อตรวจพบว่าใบสั่งยาผิด หรือมีความสงสัยในตำรับยาในใบสั่งยานั้น เภสัชกรทีดีควรปฎิบัติอย่างไร
                1.   ปรุงยาตามใบสั่งยาได้เลย เพราะผู้สั่งยาเป็นผู้รับผิดชอบ
                2.   แก้ไขให้ถูกต้องด้วยตนเอง และปรุงไปตามที่แก้ไข
                3.   สอบถามแพทย์ผู้เขียนใบสั่งยาก่อนปรุงยา
                4.   ปรึกษาผู้ชำนาญก่อนการปรุงยา
ข้อ 100.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการตรากฎเสนบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแผนปัจจุบัน และแผนโบราณขึ้นใช้บังคับในรัชสมัย ใด?
                1.  รัชกาลที่ 6
                2.   รัชกาลที่ 7
                3.   รัชกาลที่ 8
                4.   รัชกาลที่ 9

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com