www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 4

ข้อ 61.    สรรพคุณของพิกัดสัตตะปะระเมหะ คือข้อใด
                1.   ถอนพิษผิดสำแดง ดับพิษร้อน แก้ไข้เรื้อรัง
                2.   ดับพิษในช้อในกระดูก บำรุงเส้นเอ็น แก้บวม
                3.   แก้โรคกระษัย แก้เส้นเอ็นพิการ แก้ลมในลำไส้
                4    ชำระมลทินโทษให้ตก ชำระเมือกมันในลำไส้ แก้ปะระเมหะ 20 ประการ
ข้อ 62.    ไส้หมาก รากสะเดา เถาบอระเพ็ด สรรพคุณแก้ไข้ ดับพิษร้อน ขับปัสสาวะ บำรุงไฟธาตุ เจริญอาหาร อยู่ในพิกัดอะไร
                1.   พิกัดสินธุรส
                2.   พิกัดตรีมธุรส
                3.   พิกัดตรีทิพยรส
                4.   พิกัดตรีญาณรส
ข้อ 63.    กะสาวะ คือยารสอะไร
                1.   ฝาด
                2.   หวาน
                3.   เผ็ดร้อน
                4.   สุขุม
ข้อ 64.    การจำแนกประเภทของตัวยารสที่นิยม ใช้ตามคำภีร์วรโยคสาร ตัวยาที่มีชื่อว่า ติดติกะ หมายถึงอะไร? 
                1.   ยารสฝาด
                2.   ยารสหวาน
                3.   ยารสเปรี้ยว
                4.   ยารสขม
ข้อ 65.    โทษของรสยา รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม ทำให้โรคใดกำเริบ
                1.   โรคลม
                2.   โรคดี
                3.   โรคเสลด
                4.   โรคโลหิต

 

ข้อ 66.    ในสรรพคุณเภสัชได้จัดรสยาแก้ธาตุทั้ง 4 พิการไว้ ข้อใดถูกต้อง
                1.   ถ้าปถวีธาตุพิการ ใช้ยารสหวาน มัน เมาเบื่อ
                2.   ถ้าอาโปธาตุพิการ ใช้ยารส เปรี้ยว ขม เมาเบื่อ
                3.   ถ้าวาโยธาตุพิการ ใช้ยารสเผ็ดร้อน ฝาด
                4.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 67.    ในสรรพคุณเภสัช ได้จำแนกรสยาไว้ 9 รส มีรสอะไรบ้าง
                1.   ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน มัน หอมเย็น เค็ม เปรี้ยว
                2.   ฝาด หวาน มัน เค็ม เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน เปรี้ยว เย็นจืด
                3.   ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน มัน หอมเย็น เค็ม สุขุม
                4.   ไม่มีข้อใดถูกเลย
ข้อ 68.    ยาเขียว สรรพคุณหลักให้แก้อะไร?
                1.   แก้ไข้ตัวร้อน
                2.   แก้ปวดประจำเดือน
                3.   แก้เริม
                4.   แก้ผดผื่นคัน
ข้อ 69.    ยาปรุงสำเร็จแล้วนั้น มีหลายขนาน แต่เมื่อชิมดูแล้วมีกี่รส?
                1.   2 รส
                2.   3 รส
                3.   9 รส
                4.   10 รส
ข้อ 70.    ยารสฝาดมีฤทธิ์ทางสมาน แสลงกับโรคอะไรบ้าง?
                1.   ไอ ท้องผูก โรคลม
                2.   ไอ ท้องเสีย โรคกระดูก
                3.   ไอ หัวใจ แผล
                4.   นอนไม่หลับ อาเจียน ท้องเสีย

 

ข้อ 71.    ยารสหวานแสลงกับโรคอะไร
                1.   ท้องผูกเป็นพรรดึก
                2.   โรคเสมหะเฟื่องและบาดแผล
                3.   หัวใจพิการ
                4.   ไข้ที่มีพิษร้อน
ข้อ 72.    รสยา มีสรรพคุณแก้พิษ ถอนพิษ เช่นพิษดี พิษโลหิต พิษเสมหะ และพิษสัตว์กัดต่อย คือรสใด
                1.   รสเผ็ดร้อน
                2.   รสมัน
                3.   รสขม
                4.   รสเบื่อเมา

ข้อ 73.    รสยาแก้ตามวัย คืออายุแรกถึง 16 ปี ควรจะใช้รสยาข้อใดที่ถูกต้อง?
                1.   เปรี้ยว ขม หวาน
                2.   ขม เมา เบื่อ
                3.   มัน เค็ม
                4.   จืด เปรี้ยว
ข้อ 74.    รสยาสุขุม เผ็ดร้อน เป็นรสยาประจำธาตุอะไร
                1.   ไฟ
                2.   ดิน
                3.   ลม
                4.   น้ำ
ข้อ 75.    เวลากลางวันตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. และเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 02.00-06.00 น. ควรใช้ยาที่มีรสใด
                1.   เปรี้ยว
                2.   ร้อน
                3.   ขม
                4.   เย็น

ข้อ 76.    อายุ 16-32 ปี เมื่อเป็นไข้ ควรใช้ยารสใด?
                1.   ขม-เปรี้ยว
                2.   ฝาด-เค็ม
                3.   จืด-เผ็ด
                4.   ข้อ 1. และข้อ 2. ถูก
ข้อ 77.    "พระขรรค์ไชยศรี " หมายถึงตัวยาในข้อใด
                1.   ตะโกนา
                2.   ต้นทิ้งถ่อน
                3.   หนาวเดือนห้า
                4.   ร้อนเดือนห้า

ข้อ 78.    การเก็บตัวยาตามฤดูนั้น ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้อง
                1.   ฤดูร้อน (คิมหันตฤดู) เก็บ เปลือก แก่น เนื้อไม้ ราก
                2.   ฤดูฝน (วสันตฤดู) เก็บ หัว เหง้า เนื้อไม้ ใบ
                3.   ฤดูหนาว(เหมันตฤดู) เก็บ กระพี้ เปลือก เนื้อไม้
                4.   ถูกทุกข้อ
ข้อ 79.    แก่นกาแล รสขมขื่น มีสรรพคุณแก้โรคอะไร
                1.   บำรุงน้ำเหลือง ให้เป็นปกติ บำรุงกำลัง
                2.   บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง แก้ธาตุพิการ
                3.   ขับโลหิตในสตรีที่เน่าเสีย ทำให้เกิดโรคต่างๆ
                4.   แก้ไข้ที่มีพิษ แก้ไข้ตรีโทษ แก้ไข้เพื่อเสมหะ
ข้อ 80.    โกฐจุฬาลัมพา มีสรรพคุณเสมอกับ
                1.   หญ้าตีนนก
                2.   ทรงบาดาล
                3.   เปลือกนนทรี
                4.   หัวเปราะป่า

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com