www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 3

ข้อ 41.    ยาชนิดใดใส่กล่องเป่าบาดแผลและฐานฝี
                1.   ยากลั่นเอาน้ำเหงื่อ
                2.   ยาเผาเป็นด่าง
                3.   ยาหุงด้วยน้ำมัน
                4.   ยากัดด้วยเหล้า
ข้อ 42.    ยาต้มที่มีแก่นไม้ เครื่องเทศ โกฐเทียน เป็นองค์ประกอบ จะมีอายุเท่าใดจึงเริ่มเสื่อมคุณภาพ
                1.   ต้มครั้งเดียว
                2.   ภายใน 7-10 วัน
                3.   ภายใน 7-15 วัน
                4.   ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 43.    ยาในข้อใด ให้รับประทานและมีชโลมคู่กันไปด้วย
                1.   ยาเขียวหอม
                2.   ยาประสะจันทร์แดง
                3.   ยาวิมานฉิมพลี
                4.   ยามหานิลแท่งทอง
ข้อ 44.    ยาไฟประลัยกัลป์มีสรรพคุณ
                1.   แก้ธาตุไม่ปกติ
                2.   บำรุงโลหิต
                3.   แก้กระษัยจุกเสียด
                4.   ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
ข้อ 45.    ยาสามัญประจำบ้านขนานใด ที่มีสรรพคุณขับลม บำรุงธาตุ
                1.   ยาหอมเนาวโกฎ ยามหาจักร์ใหญ่
                2.   ยาประสะกะเพรา ยาวิสัมพญาใหญ่
                3.   ยาประสะกานพลู ยาเนาวหอย
                4.   ยาตรีหอม ยาหอมอินทรจักร์

 

ข้อ 46.    รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว เปราะหอม โกฐหัวบัว จันทร์เทศ ฝางเสน หนักสิ่งละ 4 ส่วน เกสรบัวหลวง ดอกบุน นาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 1 ส่วน จันทน์แดง 32 ส่วน ยาขนานนี้มีสรรพคุณตรงในข้อใด
                1.   แก้ลมขึ้นเบื้องสูง วิงเวียน บำรุงหัวใจ
                2.   แก้ลมจุกเสียดแน่น ท้องขึ้นอืดเฟ้อ
                3.   แก้ลมทราง ท้องผูก ระบายพิษไข้
                4.   แก้ไข้ ตัวร้อน กระหายน้ำ
ข้อ 47.    ลูกของนายแดง ท้องผูก และมีไข้ หมอควรใช้ยาขนานใด
                1.   ยาประสะมะแว้ง
                2.   ยาเขียวหอม
                3.   ยาตรีหอม
                4.   ยามันทธาตุ
ข้อ 48.    "พิกัดตรีญาณรส" มีสรรพคุณอย่างไร
                1.   แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ดีพิการ
                2.   แก้ไข้ดับพิษร้อน ขับเสมหะ แก้โลหิตเสีย
                3.   บำรุงธาตุ แก้กำเดา แก้ไข้ตรีโทษ
ข้อ 49.    กระพังโหมทั้งสองต่างกันอย่างไร
                1.   ต่างกันที่รส
                2.   ต่างกันที่ชนิด
                3.   ต่างกันที่ขนาด
                4.   ต่างกันที่สี
ข้อ 50.    โกฐกระดูก เนื้อไม้ อบเชยไทย อยู่ในพิกัดใด
                1.   พิกัดตรีสุคนธ์
                2.   พิกัดตรีทิพย์รส
                3.   พิกัดตรีสินธุรส
                4.   พิกัดตรีสุรผล

 

ข้อ 51.    โกฐกะกลิ้ง อยู่ในพิกัดอะไร?
                1.   โกฐทั้ง 5
                2.   โกฐทั้ง 7
                3.   โกฐทั้ง 9
                4.   โกฐพิเศษ
ข้อ 52.    ดอกดีปลี 16 ส่วน ลูกมะขามป้อม 8 ส่วน รากช้าพลู 4 ส่วน รากเจตมูลเพลิง 1 ส่วน เถาสะค้าน 3 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน เมล็ด พริกไทยระคน 1/2 ส่วน เป็นตัวยาประจำธาตุสมุฎฐานใด
                1.   ปถวีธาตุหย่อน
                2.   อาโปธาตุพิการ
                3.   ปถวีธาตุกำเริบ
                4.   อาโปธาตุหย่อน

                1.   ดีงูเหลือม
                2.   ดีหมูป่า
                3.   ดีวัวป่า
                4.   ดีงูเห่า
ข้อ 54.    ตัวยาต่อไปนี้ ตัวยาใดอยู่ในพิกัดจตุผลาธิกะ
                1.   ลูกสะค้าน
                2.   ลูกช้าพลู
                3.   ลูกมะขามป้อม
                4.   ลูกดีปลี
ข้อ 55.    ตัวยาที่มีน้ำหนักมากที่สุดในมหาพิกัดเบญจกูลคือตัวยาในข้อใด
                1.   ดอกดีปลี
                2.   รากช้าพลู
                3.   เถาสะค้าน
                4.   รากเจตมูลเพลิง
ข้อ 56.   ตัวยาในข้อใดอยู่ในพิกัดตรีผลธาตุ
                1.   ดอกจันทน์ กระวาน อบเชย
                2.   ลูกช้าพลู รากดีปลี รากมะกล่ำเครือ
                3.   เหง้ากระทือ หัวตะไคร้หอม เหง้าไพล
                4.   ลูกมะตูม ลูกยอ ลูกผักชีลา
ข้อ 57.   รากกระเพราแดง หัวกระชาย เหง้าข่า อยู่ในพิกัดอะไร
                1.  พิกัดตรีกาฬพิษ
                2.   พิกัดตรีชาต
                3.   พิกัดตรีผลธาตุ
                4.   พิกัดตรีพิษจักร์
ข้อ 58.    รากเจตมูลเพลิง 16 ส่วน เหง้าขิงแห้ง 8 ส่วน ลูกสมอพิเภก 4 ส่วน รากช้าพลู 2 ส่วน ดอกดีปลี 1 ส่วน เถาสะค้าน 3 ส่วน เป็นตัวยา ประจำธาตุสมุฎฐานใด
                1.   เตโชธาตุกำเริบ
                2.   เตโชธาตุหย่อน
                3.   เตโชธาตุพิการ
                4.   วาโยธาตุกำเริบ
ข้อ 59.    รากเจตมูลเพลิง 8 ส่วน เถาสะค้าน 4 ส่วน รากช้าพลู 12 ส่วน เป็นมหาพิกัดใด แก้ธาตุสมุฎฐานใด
                1.   มหาพิกัดตรีสาร กองปิตตะ
                2.   มหาพิกัดตรีสาร กองเสมหะ
                3.   มหาพิกัดตรีสาร กองเสมหะ
                4.   มหาพิกัดกฎุก กองเสมหะ
ข้อ 60.    ลูกสมอพิเภก เหง้าขิงแห้ง รากเจตมูลเพลิง เป็นตัวยาประจำกองธาตุใด?
                1.   ปิตตะสมุฎฐาน
                2.   วาตะสมุฎฐาน
                3.   เสมหะสมุฎฐาน
                4.   ประเทศสมุฎฐาน

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com