www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ภาคสมุนไพรไทย

คนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นหมอยา ก็ต้องรู้จักตัวยา ถ้าเป็นเภสัชแผนปัจจุบันก็ต้องหมั่นท่องจำตัวยาแผนปัจจุบัน ให้รู้จักรูปลักษณะของตัวยาทุกชนิดรวมถึงสรรพคุณ อาการข้างเคียงต่างๆ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง ซึ่งยาแผนปัจจุบันแม้ว่าจะมีเยอะแยะมากมายแต่ก็จะมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจน ง่ายแก่การจดจำ แตกต่างกับยาไทยที่เอาสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีทั้งสดและแห้ง มีทั้งพืช สัตว์ ธาตุ เมื่อเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ แน่นอนว่า ย่อมมีรูปแบบที่ไม่ค่อยคงที่ เช่นพืชสมุนไพรได้มาจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมมีลักษณะใหญ่โต อวบอ้วน ถ้ามาจากพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะแคระเกร็น ยากแก่การจำแนกลักษณะ เพราะส่วนใหญ่ก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน เภสัชแผนไทยหรือหมอแผนโบราณจึงต้องฝึกจำตัวยาสมุนไพรโดยการจำทั้ง รูป รส กลิ่น สี เพื่อจำแนกตัวยาสมุนไพร และตัวยาที่ปรุงเสร็จแล้ว ดังนั้นทักษะในการจำทั้งรูป รส กลิ่น สี จากตัวยานั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่ๆ ถ้าเราไม่ผ่านการฝึก การจดจำมาก่อน ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนแพทย์แผนไทยที่มุ่งท่องแต่ตำรา แน่นอนว่าย่อมต้องขาดทักษะการจำแนกตัวยาซึ่งจะเป็นปราการด่านสำคัญสุดท้าย ในการคัดกรองคนที่จะก้าวไปเป็นหมอแผนไทย

 

ดังนั้นเมื่อผมทำการสอนนักเรียนแพทย์แผนไทย ผมจึงได้ให้ความสำคัญกับการทำให้นักเรียนได้รู้จักและคุ้นเคยกับตัวยาสมุนไพร ด้วยการให้นักเรียนได้ท่องจำตัวยากันตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียนควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี เนื่องจากตัวยาสมุนไพรมีเยอะแยะมากมาย เรียนกันไม่จบไม่สิ้น จะท่องจำกันทั้งหมดก็คงเหลือวิสัยกับระยะเวลาเรียนที่จำกัด ดังนั้นผมจึงได้ทำการคัดแยกสมุนไพรที่จำเป็นและสำคัญมาประมาณ 90 ตัว เป็นสมุนไพรที่แพทย์แผนไทยทุกคนสมควรต้องรู้จัก ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีแนวโน้มจะออกข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะบ่อยมากทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาโดยเฉพาะ พร้อมทั้งใช้เทคนิคการท่องจำทีละ 1 ตัว (อาทิตย์ละ 1-2 ตัว) จำได้ดีขึ้นใจแล้ว ค่อยท่องตัวต่อไป ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นกลับมาทบทวนของเก่าที่จำได้แล้ว วิธีนี้จะทำให้นักเรียนท่องจำตัวยาได้ง่าย ไม่สับสนได้หน้าลืมหลัง วิธีนี้จากการทดสอบกับนักเรียนในการเรียนการสอนของผม ปรากฎว่าสามารถช่วยให้นักเรียนแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่สามารถผ่านการสอบภาคปฏิบัติที่เป็นปราการด่านสุดท้ายที่ยากที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นใครที่ต้องการแน่วแน่จะเป็นหมอแผนไทยให้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ก็สมควรที่จะต้องฝึกท่องจำตัวยาสมุนไพรตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อเริ่มเรียน หากจะมาเริ่มตัดสินใจท่องจำตัวยาเมื่อรอให้สอบภาคทฤษฎีผ่านเสียก่อน แน่นอนว่าส่วนใหญ่ต้องรอสอบภาคปฏิบัติหรือท่องจำตัวยาใหมปีต่อไป่แทบทุกราย หรือหนักไปกว่านั้น หลายคนสามารถสอบผ่านภาคความรู้หรือทฤษฎีได้ตั้งแต่ปีแรก แต่ไม่สามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติได้เลย นับว่าเสียเวลาไปอย่างน่าเสียดาย

 

เนื่องจากสมุนไพรไทยมีเยอะแยะมากมาย ผมจึงต้องนำสมุนไพรมาจำแนกเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อให้ง่ายในการเขียนเว็บไซต์ และสะดวกในการเข้าไปค้นหาเพื่อเรียนรู้และจดจำ โดยขอแบ่งเป็นหมวด เป็นหมู่ ดังนี้

สมุนไพรไทย ที่น่าสนใจ และออกสอบบ่อยๆ ในการสอบขึ้นใบประกอบโรคศิลปะของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สมุนไพรทั่วไป สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และสมุนไพรที่ควรรู้จัก ดังนี้

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com